ધોરણ ૮ - દ્વિતીય સત્ર

ધોરણ ૮ - દ્વિતીય સત્ર

Read this first:
1. Video પર  ક્લિક કરતા જે-તે યુનીટને લગતો એનીમેશન વિડીયો યુટ્યુબમાં ખુલશે.
2. Unit Test પર ક્લિક કરતા તે જે તે યુનિટની ટેસ્ટ પીડીએફ સ્વરૂપે ખુલશે જેની પ્રિન્ટ કાઢી શકાશે.
3. Answer Key પર ક્લિક કરતાં શિક્ષકો માટે તે યુનિટ ટેસ્ટની આન્સર કી પીડીએફ સ્વરૂપે ખુલશે તથા તેની પણ પ્રિન્ટ કાઢી શકાશે.
4. Textbook પર ક્લિક કરતાં જે-તે આખુ યુનિટ પીડીએફ સ્વરૂપે ખુલશે.


०१ - पुत्री मम खलु निद्राति | ०२ - खेलमहोत्सवः  


०३ - प्रहेलिकाः 


०४ - प्रेरणादीपः चाणक्यः 


०५ - प्रभातवर्णनम् 


०६ - रमणीया नगरी 
Video (અનુવાદ) | Video (સમજૂતિ)

Unit Test | Answer Key | Textbook 

०७ - सुभाषितानि 
०८ - मनुष्य सिंहयोः मैत्री 
Video (સમજૂતિ) | Video (નાટક) | 

Unit Test | Answer Key | Textbook 


જો આપ આ બાબત અમને મદદરૂપ થવા માંગતા હોય, 

કે અન્ય કોઈ પણ સુચન આપવા માંગતા હોય તો નીચે જણાવેલા નંબર પર સંપર્ક કરશો, 

અથવા WhatsApp કરશો.

મોબાઈલ નંબર : 9974102117  -
Nirav Jani 
S.R.G. - Sanskrit & T.E. GELDP - British Council.

(સમય - સવારે 8:00 થી 10:30 તથા સાંજે 06:00 થી 11:00)

Home

5 comments:

 1. ખુબ સરસ
  આભાર
  સૂચન- એકમ કસોટીઓ જે ત્રણ પેજની છે તે બે પેજમાં સેટ કરી ફરીથી મુકવા વિનંતી.

  ReplyDelete
 2. ખુબ જ સરસ..
  ખુબ જ ઉપયોગી..
  આભર... એકમ આઠના વિડિયો ડાઉન્લોડ નથી થતા એ જરા જોવા વિનંંતી...

  ReplyDelete
 3. ખૂબ સરસ કાર્ય. તમારા બ્લોગનું આજે વિહંગાવલોકન કર્યું. ગમ્યું. હજુ નિરાંત લઈ મુલાકાત લઈશ. ધન્યવાદ.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete