ધોરણ ૭ - પ્રથમ સત્ર

ધોરણ ૭ - પ્રથમ સત્ર 

આ પેજ ટૂંક સમયમાં બંધ થઇ રહ્યું છે.
હવેથી સંસ્કૃત વિષયની તમામ જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવા મારી નવી અને પરમેનેન્ટ  વેબસાઈટ  www.sanskritwala.com ની મુલાકાત લેવા વિનંતી.

Read this first:
1. Video પર  ક્લિક કરતા જે-તે યુનીટને લગતો એનીમેશન વિડીયો યુટ્યુબમાં ખુલશે.
2. Test પર ક્લિક કરતા તે જે તે યુનિટની ટેસ્ટ પીડીએફ સ્વરૂપે ખુલશે જેની પ્રિન્ટ કાઢી શકાશે.
Home 


2. मेघो वर्षति  - Test - Video

3. कोSरुक - Test  -  Video

4. हास्य योगः  -  Test  -  Video

5. चटक ! चटक ! -  Test  -  Video

6. सङ्ख्या -  Test  -  Video

7. विश्वासो नैव कर्तव्यः  -  Test  -  Video

8. समयः -  Test  -  Video

9. आम्लं द्राक्षाफलम्  -  Test  -  Video


Home 

જો આપ આ બાબત અમને મદદરૂપ થવા માંગતા હોય, 
કે અન્ય કોઈ પણ સુચન આપવા માંગતા હોય તો નીચે જણાવેલા નંબર પર સંપર્ક કરશો, 
અથવા WhatsApp કરશો.
Nirav Jani 
S.R.G. - Sanskrit & T.E. (GELDP) - British Council.
મોબાઈલ નંબર : 9974102117 
(સમય - સવારે 8:00 થી 10:30 તથા સાંજે 06:00 થી 11:00)

#SANSKRITWALA

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Please comment with your own opinion.