બુધવાર, 17 ઑગસ્ટ, 2011

Eyes...ઈશારો 

 જો આપનો એકજ ઈશારો આંખ નો મુજને મળે,
તો આભમાંથી પ્રેમ વૃષ્ટિ આપ પર વરસાવી દઉં.

ને આભ નાં એ તારલાને આપના પાલવ મહી,
દઉં હેત થી ટાંકી લઈ મારી નસોની દોરીઓ.

અમૃત તણો કુંભ હાથ લઇ જો આપ આવો આપવા,
તો આંખ થી હું આપને અમૃત ગણી પીધા કરું.

લઇ હાથ માં જો આપ આવો ઝેરની પણ પ્યાલીઓ,
તો ખોબલે ને ખોબલે હું ઝેર પણ પીધા કરું.

તો...

સ્પર્શવા તાવ દેહ ને હું "પવન" થઇ લહેર્યા કરું....
જો આંખ નો એકજ ઈશારો આંખનો મુજને મળે....

નીરવ જાની - "પવન"
14 -02 -2011  @ 11 :30pm  

2 ટિપ્પણીઓ:

Please comment with your own opinion.